Otorinolaringologia


L’otorinolaringologia neix com a especialitat de forma oficial a Espanya el 1902, quan es crea, dins dels estudis de llicenciatura de medicina l’especialitat de "oído, nariz y laringe".

És l’especialitat mèdico-quirúrgica, que s’ocupa de la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties que afecten a l’orella, nas, faringe, laringe (vies aèreodigestives altes). Així com de les funcions que s’originen en aquestes estructures com són l’audició, l’equilibri, l’olfacte, el gust, la deglució, la respiració i la veu.

Tantmateix acull les patologies del coll i dels òrgans que conté (glàndules salivals, tiroides, ganglis). El seu tractament, segons la patologia, serà mèdic, rehabilitador o quirúrgic (microcirurgia, endoscòpic...).

Exploracions i Proves


En el nostre compromís per oferir una atenció precisa i efectiva, realitzem una sèrie d'exploracions i proves complementàries que ens permeten obtenir un diagnòstic precís i oferir un tractament personalitzat.

Una consulta? Truqui'ns!

972 22 47 71 / 972 67 50 00

Girona / Figueres


Direcció i situació